chảy máu chất xám
Đề nghị xem xét chính sách tiền lương theo đặc thù vùng miền
2013-08-28 08:04:38
Sau 5 năm TP HCM tổ chức chương trình đào tạo 300 thạc sĩ và tiến sĩ, hiện 63 trường hợp sẵn sàng hoàn tiền cho nhà nước để ra ngoài làm việc vì môi trường...
Đọc nhiều