Chân dung 4 tân Giám đốc công an tỉnh
Chân dung 4 tân Giám đốc công an tỉnh vừa được bổ nhiệm
Thái Thanh - 2021-04-25 12:49:36
Các địa phương Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk vừa có tân Giám đốc công an tỉnh. Bộ Công an vừa điểu động, bổ nhiệm Giám đốc công an ở các địa...
Đọc nhiều