Cầu cứu thủ tướng
Doanh nghiệp Tiền Giang cầu cứu Thủ tướng vì tỉnh quy định không giống ai
2021-10-21 06:19:23
19 doanh nghiệp FDI tại Tiền Giang với số lượng hàng chục ngàn lao động vừa gửi thư đến Thủ tướng, bởi những quy định ‘không giống ai’ của tỉnh khiến...
Đọc nhiều