Cấp nước
Giảm tiền nước cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng dịch COVID-19
2021-07-08 19:01:36
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết sẽ giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 (không...
Đọc nhiều