cấp bằng cho h ọc sinh múa
Lý do thực sự khiến hơn 300 học sinh Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng là gì?
2021-04-01 06:12:22
Hơn 300 học sinh của Học viện Múa Việt Nam đã và có nguy cơ không được cấp bằng. Ngoài lý do chủ quan là do sự tắc trách của Học viện múa Việt Nam thì còn...
Đọc nhiều