cảnh vệ bác hồ
Nữ chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ Bác Hồ và được Bác se duyên đã qua đời
2022-01-14 16:48:04
Bà Trần Thị Thái – nữ chiến sĩ cảnh vệ đã có 5 năm trực tiếp bảo vệ Bác Hồ – vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu tại Hà Nội, hưởng thọ 97 tuổi, lãnh...
Đọc nhiều