câng cấp độ dịch
TP.HCM thông báo khẩn: 3 quận tăng cấp độ dịch, 1 quận chuyển màu cam
2021-12-06 11:49:16
TP.HCM thông báo khẩn, trong tuần này có 3 quận, huyện tăng cấp độ dịch trong khi TP vẫn đạt cấp độ 2. Trong đó quận 4 tình hình dịch rất phức tạp. Điều...
Đọc nhiều