Cần Vương
Kết cục bi thảm của tên Việt gian chuyên đàn áp phong trào Cần Vương
2021-04-20 07:37:25
Nguyễn Thân được xem là Việt gian tiêu biểu ở thế kỷ 19, ông làm tay sai cho Pháp, đàn áp rất dã man phong trào Cần Vương chống Pháp thời điểm đó. Dù được...
Đọc nhiều