cán bộ địa phương
Lời cảnh báo đầu tiên cũng là cuối cùng dành cho các đoàn từ thiện
2020-11-02 11:20:25
Những ngày qua, hàng nghìn tổ chức, cá nhân đã cùng nhau hướng về miền Trung để sẻ chia, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Đó là những nghĩa cử...
Đọc nhiều