cán bộ đánh bài
Cách chức 4 “quan xã” ở Thanh Hóa đánh bài tại trụ sở
2021-08-14 20:17:14
2 Chủ tịch UBND xã, 1 chủ tịch HĐND xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã bị cách chức do tham gia đánh bài tại công...
Đọc nhiều