Cái Chết Đen
Trung Quốc đối mặt với đại dịch “cái chết đen” sau nhiều năm vắng bóng
Hạ Trắng - 2020-07-14 19:30:20
Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với khu vực Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch thể hạch (Bubonic plague) – dịch bệnh từng...
Đọc nhiều