Cách mạng tháng Mười Nga
Cách mạng tháng Mười Nga: Cuộc nổi dậy ở Petrograd đã được chuẩn bị như thế nào?
Thành Nhân - 2020-11-08 09:43:35
Cuộc nổi dậy vũ trang ở Petrograd vừa là đảo chính, vừa là cách mạng, bởi sau đó, nước Nga lập tức tiến vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ngày 7/11...
Đọc nhiều