các bộ ngành
Các Bộ, ngành bất ngờ xin trả lại Chính phủ hơn 8.000 tỉ đồng vốn ODA
2021-10-07 20:42:28
Bộ Tài chính thông báo đã nhận được văn bản của 9/13 Bộ, ngành về việc không thể giải ngân hơn 8.000 tỉ đồng vốn ODA và xin trả lại Chính phủ. Tính đến...
Đọc nhiều