BV Ung Bướu
Ông Đoàn Ngọc Hải nhẫn nại chờ bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
2020-09-12 14:31:38
Trò chuyện với PV , ông Đoàn Ngọc Hải nói mình mới từ Hội An ra, ghé bệnh viện coi thử có bệnh nhân nào cần xe về nhà thì ông chở giúp… Ông Đoàn Ngọc Hải...
Đọc nhiều