Bùi Thị Quỳnh Vân
Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi với bà Bùi Thị Quỳnh Vân
2020-08-30 18:02:54
Sáng 30.8, Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối với bà...
Quảng Ngãi có nữ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên
2020-08-04 10:03:31
Có số phiếu bầu đạt 45/45, chiếm tỷ lệ 100%, bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã trúng chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ...
Đọc nhiều