bức tranh giải phóng
Những hình ảnh một thời họa sĩ sáng tác dưới mưa bom bão đạn
2021-04-29 14:41:43
Chuyên đề trưng bày ‘Ký ức Phòng hội họa giải phóng’ do Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc sáng 29-4 như một dịp ôn lại một thời kỳ các họa sĩ ở chiến...
Đọc nhiều