BOT sân bay Phan Thiết
Lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư BOT sân bay Phan Thiết 
2021-04-19 09:20:18
Hội đồng thẩm định liên ngành chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm chủ tịch. Mô hình thiết kế sân bay Phan...
Đọc nhiều