Bộ tứ kim cương
Vì sao Việt Nam được chọn đối thoại cùng “Bộ tứ kim cương”?
2020-05-19 18:45:33
Mấy hôm nay, mạng xã hội hết sức sôi nổi bàn luận và tự hào khi Việt Nam được mời đối thoại cùng Bộ tứ Kim cương (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn). Có vẻ hầu như...
Đọc nhiều