bộ trưởng Nguyễn Văn Nên

Ba Bộ trưởng lo lắng, mất ngủ vì công việc

2014-07-06 12:00:48
Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng Y tế lo lắng, mất ngủ vì công việc. Bộ trưởng Tài chính “đau đầu” vì tác phong cán bộ thuế Người nộp...