Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
Về luận điệu “Ngân sách nhà nước cạn kiệt”
Diệu Hương - 2021-09-24 19:31:44
Mới đây, lợi dụng phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bị báo chí đăng tải không đầy đủ rằng, “ngân sách trung ương gần như không còn...
RFA: Hãy thôi ngay trò “nhai đi nhai lại”!
Thu An - 2021-09-20 17:13:32
RFA là một trang mạng thù địch, chuyên đăng những bài viết xuyên tạc, công kích, phá hủy thành quả mà Việt Nam đã đạt được. Chúng thường xuyên sử dụng...
Đọc nhiều