bo phieu tin nhiem
Không được tác động Đại biểu Quốc hội khi lấy phiếu tín nhiệm
2014-11-24 12:43:48
Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Tuần cuối, Quốc hội ấn nút quyết số phận phiếu tín nhiệm
2014-11-24 06:18:43
Quốc hội sẽ ấn nút quyết định có thông qua hay không Nghị quyết 35 sửa đổi về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH, HĐND bầu hoặc...
Sợ cái “tín nhiệm”!?
2014-11-22 13:20:17
Những ngày qua, dư luận cả nước rất hoan nghênh, phấn khởi trước sự đổi mới, thẳng thắn và hiệu quả từ một việc làm của Quốc hội: lấy phiếu tín nhiệm....
“Hãy để đại biểu Quốc hội nói không tín nhiệm”
2014-11-22 09:30:34
“Việc không quy định mức không tín nhiệm vô hình chung đã hạn chế quyền của đại biểu khi họ không tín nhiệm một chức danh nào đó”. Thảo luận về một...
Tín nhiệm có từ công việc, không từ cái áo đẹp, nụ cười duyên lễ phép
2014-11-22 08:10:09
Cựu quan chức Quốc hội cho rằng phải công khai việc kê khai tài sản và tránh việc người được lấy phiếu tín nhiệm lăng xê bản thân quá nhiều trước giờ...
Lãnh đạo có tâm có tầm sẽ không sợ lấy phiếu tín nhiệm
2014-11-21 08:00:51
Nhiều Đại biểu Quốc hội tiếp tục đề nghị chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức, thậm chí còn phải nói rõ là “không tín nhiệm”. Nên lấy phiếu 2 lần...
Người trên 50% phiếu “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức
2014-11-20 15:50:33
Theo quy định sửa đổi, tới đây người có “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên có thể xin từ chức để hình thành văn hóa từ chức, đồng thời chỉ lấy phiếu...
Vượt qua những cơn sóng ngầm
2014-11-18 18:02:02
Vậy là cuộc lấy phiếu tín nhiệm đã kết thúc. Kết quả chắc chắn vẫn còn nhiều điều phải bàn cãi khi chưa nhìn nhận đúng và đủ đóng góp của nhiều vị...
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm – “ba keo mèo mở mắt”
2014-11-17 08:00:55
Sẽ là vội vàng nếu cho rằng tỷ lệ phiếu thể hiện các cá nhân thuộc khối lập pháp hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn khối hành pháp-tư pháp. Cuối cùng thì vấn...
Lá phiếu tín nhiệm của lòng dân
2014-11-17 06:07:04
Dẫu biết rằng mỗi lá phiếu tín nhiệm là thái độ và trách nhiệm của từng Đại biểu Quốc hội, nhưng không có lá phiếu nào quan trọng và lớn lao bằng lá...
“Kết quả lấy phiếu để lại suy nghĩ trong lòng dân!”
2014-11-16 14:29:03
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nổi tiếng là người có những phát biểu thẳng thắn trên nghị trường. Với lần lấy phiếu...
Được tín nhiệm đã khó, để giữ được tín nhiệm càng khó hơn!
2014-11-16 14:22:51
Thật sự tâm huyết và trách nhiệm, các vị Tư lệnh ngành Giao thông, Ngân hàng mới tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt đến thế trong lĩnh vực của mình. Trao...
Reuters: Thủ tướng Việt Nam giành được sự ủng hộ rộng rãi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hiếm có
2014-11-16 10:04:14
Ngày 15/11/2014, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, từ đó tăng cường sự ảnh hưởng của ông trong nội...
Đọc nhiều