BN 991
Lịch trình giáo viên coi thi THPT nhiễm COVID-19
2020-08-19 18:47:10
BN 991 từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, coi thi tốt nghiệp THPT từ ngày 8 đến ngày 10-8. Tối 19-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả...
Đọc nhiều