Biển sâu số 1
Ra mắt giàn khai thác khổng lồ ở Biển Đông, Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh?
2021-06-02 10:21:04
‘Biển sâu số 1’ của Trung Quốc là giàn khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên trên thế giới nặng hơn 100.000 tấn, với tuổi thọ 150 năm. Dự kiến nó cung cấp...
Đọc nhiều