Biên Bản Pháp Y Tâm Thần
Cầm đầu đường dây làm giả giấy tâm thần thoát tội vì bị… tâm thần
Sơn Ca - 2021-06-24 08:50:38
Nguyễn Thị Mai Anh, kẻ cầm đầu đường dây, có vai trò chỉ đạo móc nối với các bị cáo trong vụ án làm giả nhiều loại giấy tờ tài liệu liên quan đến hồ...
Đọc nhiều