Biden không tha cho Trump
Biden nói nước Mỹ cần ‘cảnh giác’ sau khi Trump được tha bổng
Vũ Anh (Theo Reuters) - 2021-02-14 12:51:31
Biden kêu gọi người dân Mỹ cảnh giác, có trách nhiệm bảo vệ sự thật khi bình luận việc Thượng viện tha bổng cho Trump. Ông Biden “đánh” trực diện ông Trump,...
Đọc nhiều