bí mật đảng và nhà nước
Watergate đã dạy cho Đại hội Đảng bài học cay đắng này
Hạnh Văn - 2021-01-04 18:41:16
Ngày 17 tháng 6 năm 1972, chỉ năm tháng trước cuộc bầu cử, cảnh sát bắt quả tang 5 người đang đột nhập và đánh cắp tài liệu từ trụ sở Ủy ban Quốc gia...
Quy định về bí mật nhà nước là để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc
Bảo An - 2021-01-04 16:09:24
Hiện nay, trên mạng xã hội, một số đối tượng xấu, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh việc tuyên truyền xuyên tạc về thông tin bí mật nhà nước liên quan đến...
Đọc nhiều