Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2
Bên trong Bệnh viện Hồi sức Covid-19 lớn nhất Việt Nam
2021-07-17 16:58:23
Bệnh viện Hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường là đơn vị tuyến cuối điều trị Covid-19 tại TP.HCM, có nhiệm vụ tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng và...
Đọc nhiều