bê bối Watergate
Watergate đã dạy cho Đại hội Đảng bài học cay đắng này
Hạnh Văn - 2021-01-04 18:41:16
Ngày 17 tháng 6 năm 1972, chỉ năm tháng trước cuộc bầu cử, cảnh sát bắt quả tang 5 người đang đột nhập và đánh cắp tài liệu từ trụ sở Ủy ban Quốc gia...
Đọc nhiều