bầu cử đại biểu Quốc hội
24 ngày cho vận động bầu cử, dừng vận động trước bỏ phiếu 24 giờ
2016-02-02 16:00:56
Có 4 hành vi bị cấm trong vận động bầu cử, trong đó có lợi dụng tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật… Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh...
Ít nhất 10% ứng viên ĐB HĐND là người ngoài Đảng
2016-01-20 19:06:30
UB Thường vụ QH vừa ra nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu...
Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu QH, HĐND
2015-10-07 19:01:59
Ngày 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
Tướng Thước: “Đại biểu Quốc hội không thể là nghị diễn, nghị gật”
2015-07-29 07:22:28
Cần phải xem lại tư cách Đại biểu Quốc hội, vì nhiều người rất sắc sảo, dám nói thẳng, nói thật. Nhưng cũng có nhiều người rất nhạt nhòa. Trao đổi...
Nhìn vào danh sách bầu cử, cử tri sẽ biết có “quân xanh, quân đỏ” hay không
2015-06-03 22:38:57
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội sáng 3.6, về việc có “quân xanh, quân đỏ” trong...
Đọc nhiều