BẢO VỆ NHÂN SỰ CẤP CAO
Dùng cặp chống đạn làm lá chắn, lấy thân mình đè lên quả nổ để bảo vệ yếu nhân
2021-01-08 13:43:36
Dùng cặp chống đạn làm lá chắn, lấy thân mình đè lên quả nổ để bảo vệ yếu nhân là các tình huống diễn tập của cảnh sát cảnh vệ sáng 8/1. Sáng 8/1,...
Đọc nhiều