băng đeo tay
Shipper có thể bị phạt vì thiếu… băng đeo tay
2021-07-31 21:57:33
Nhiều tài xế giao hàng (shipper) đang gặp khó khăn khi tự mình phải in thẻ nhận diện, băng đeo tay trong bối cảnh cửa hàng in ấn tạm đóng cửa theo...
Đọc nhiều