Bằng cấp

Vụ chi tiền tỷ “bôi trơn” đầu vào cao học: Bản lĩnh chịu trách nhiệm!

2014-03-02 09:24:17
Vụ chi tiền “bôi trơn” đầu vào cao học đã trở thành tâm điểm của dư luận thời gian gần đây. Câu hỏi ai đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm thì vẫn bị bỏ...
Người đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính. Đây là điểm mới được bổ sung trong...
Tổng giám đốc một công ty về công nghệ thông tin của Đức cho biết cơ cấu lao động trong tổng số hơn 1.200 người của công ty ông chỉ cần vài chục người...
Không lượng sức mình, cậy vào bằng cấp khá giỏi để đưa ra những yêu cầu “trên mây” khiến nhiều lao động trẻ bị nhà tuyển dụng loại bỏ. Người lao...
Bài chọn lọc