ban tổ chức TW
Những cán bộ không còn đủ uy tín sẽ bị trình miễn nhiệm
2021-11-03 16:25:48
Theo bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, những cán bộ không còn đủ tín nhiệm để đảm đương...
Đọc nhiều