Ban Thư Ký ASEAN
Đại sứ Trần Đức Bình chính thức nhậm chức Phó Tổng thư ký ASEAN
2021-02-16 11:27:54
Đại sứ Trần Đức Bình đã xuất sắc vượt qua gần 20 ứng cử viên từ các nước ASEAN qua hai vòng sơ tuyển và vòng thi viết, phỏng vấn chung cuộc để trở thành...
Đọc nhiều