Ban chấp hành
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
2020-07-27 08:08:52
Vừa qua, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao các quyết định...
Đọc nhiều