bắn bể kính xe khách
Tạm giam hai nghi can bắn bể kính nhiều xe khách giường nằm
2020-03-11 22:29:36
Do bực tức vì bị một xe khách giường nằm ép xe, 3 nghi can ở H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã dùng ná thun và đạn bi bắn bể kính 10 xe khách của nhiều hãng xe. Một...
Đọc nhiều