bài Trung Quốc
Chúng ta đang bài Trung Quốc hay bài Việt Nam đây?
2020-02-11 17:30:27
Người Trung Quốc có người độc ác không? Chắc chắn là có. Nhưng bất cứ ở nơi nào, cũng có người này người kia, có những người Trung Quốc độc ác nhưng chắc...
Đọc nhiều