Bạch Hoàn
Bạch Hoàn – Bà trùm “đâm bị thóc chọc bị gạo” trong làng báo bẩn
2020-12-28 10:44:53
Theo tuyến bài “Chân dung đối tượng”, kỳ trước Cánh Cò đã có bài viết vạch trần đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh. Kỳ này, tiếp tục là chân dung đối tượng...
Bạch Hoàn và Đoan Trang: ai mới là nhà “rân chủ” thực thụ?
Han Cao - 2020-07-07 17:34:06
Bạch Hoàn và Đoan Trang – nhà “Rân chủ” nổi tiếng Trong giới hoạt động “Rân chủ” ở Việt Nam, nhiều người không lạ gì hai cái tên Phạm Đoan Trang và...
Đọc nhiều