Bạch Hoàn
Đừng lấy cái mác ‘kinh tế tư nhân’ để phủi sạch công sức của Nhà nước
sông trà - 2021-04-25 11:25:48
Xét trên cả khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội, có thể khẳng định rằng, kinh tế nhà nước (KTNN) vẫn là lực lượng vật chất quan trọng hàng đầu để...
Đã đến lúc phải chấm dứt đế chế của những KOLs có tick xanh chuyên hút máu doanh nghiệp
2021-04-21 23:14:50
Một thời, các KOLs “bẩn” có tick xanh như: Tường Minh, Võ Đức Phúc, Bạch Hoàn, Trương Châu Hữu Danh và rất nhiều KOLs khác là hung thần của các doanh nghiệp...
Bạch Hoàn – Bà trùm “đâm bị thóc chọc bị gạo” trong làng báo bẩn
2020-12-28 10:44:53
Theo tuyến bài “Chân dung đối tượng”, kỳ trước Cánh Cò đã có bài viết vạch trần đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh. Kỳ này, tiếp tục là chân dung đối tượng...
Bạch Hoàn và Đoan Trang: ai mới là nhà “rân chủ” thực thụ?
Han Cao - 2020-07-07 17:34:06
Bạch Hoàn và Đoan Trang – nhà “Rân chủ” nổi tiếng Trong giới hoạt động “Rân chủ” ở Việt Nam, nhiều người không lạ gì hai cái tên Phạm Đoan Trang và...
Đọc nhiều