Ashraf Ghani
Chân dung vị Tổng thống Afghanistan tháo chạy khỏi đất nước
2021-08-16 15:13:41
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tự hào là một trong những chuyên gia toàn cầu hàng đầu về các quốc gia thất bại, nhưng cuối cùng ông cũng chỉ đứng nhìn chính...
Đọc nhiều