ANTT ở cơ sở
Tạo điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững tâm công tác
2020-11-17 14:18:34
Là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) khi thảo luật tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Kỳ họp thứ 10,...
Đọc nhiều