anh hùng
Tượng sống chiến sĩ đặc công rừng Sác anh hùng
2012-04-30 15:53:51
Chiến khu rừng Sác – địa danh gắn liền với các chiến sỹ đặc công Đoàn 10 thời kháng chiến chống Mỹ. Gần 40 năm sau chiến tranh, những chiến tích anh hùng,...
Đọc nhiều