Anh hùng Hoàng Đăng Vinh
Ký ức lịch sử của người lính trong tổ bắt sống tướng Đờ Cát
2020-02-23 11:38:08
Đại tá, Anh hùng Hoàng Đăng Vinh, người cuối cùng trong tổ bắt sống tướng Đờ Cát năm xưa vừa qua đời tháng 10/2019. Vài tháng trước khi ông mất, chúng tôi có...
Đọc nhiều