anh hùng cứu cháu bé
Một góc tử tế nữa của người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh
2021-03-03 14:25:05
Hôm nay, báo quốc tế đồng loạt gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng”! Chả liên quan mà cũng thấy tự hào hộ Mạnh! Nhưng vẫn còn một góc tử tế nữa...
Đọc nhiều