ăn chặn tiền điện
Khởi tố chủ tịch, kế toán xã vì ăn chặn tiền hộ nghèo
2020-09-24 21:05:54
Chủ tịch và kế toán một xã ở Quảng Ngãi bị khởi tố vì ăn chặn tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội. Ngày 24-9, Công an tỉnh...
Đọc nhiều