ấm chén
Hải Phòng tặng quà cho dân, sao dân không thích?
2020-03-04 11:13:29
Hải Phòng tặng quà cho dân nhưng cần công khai, minh bạch để đảm bảo trách nhiệm giải trình; khi đó mới thể hiện được ý tốt của lãnh đạo và xua tan nghi...
Đọc nhiều