Alex Feldman
45 doanh nghiệp Mỹ sang Việt Nam xúc tiến đầu tư hợp tác kinh doanh
2020-05-27 10:58:00
Dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, 45 doanh nghiệp thường niên và đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN vẫn tới thăm và làm...
Đọc nhiều