ác quỷ nhà tù Phú Quốc
Chín cái răng tìm gặp Bảy Nhu – “ác quỷ” nhà tù Phú Quốc
2010-12-08 16:38:13
Đầu tháng 12/2010, lần đầu tiên sau hơn 40 năm thoát khỏi cái nhà tù đã tra tấn đến chết 4.000 người tù cộng sản, yêu nước, ông Vũ Minh Tằng đã trở lại...
Người về từ “địa phủ” và 9 chiếc răng lưu lạc
2010-07-28 16:45:34
Ông – cựu tù Vũ Minh Tằng nuốt 9 cái răng của mình rồi bới phân tìm lại “chùm răng” suốt hơn 30 năm, trước khi hiến chúng cho bảo tàng. Gặp tôi, ông Tằng...
Đọc nhiều