9 người mắc Covid-19
Hà Nội: 1 người đi nghỉ Đà Nẵng không khai báo y tế, 9 người mắc Covid-19
2021-05-07 14:37:40
Có lịch sử dịch tễ liên quan đến 2 chuyên gia Trung Quốc tại Đà Nẵng, nhưng bệnh nhân 3092 không những không khai báo y tế còn tổ chức tiệc, khiến 8 người...
Đọc nhiều