6.700 cây xanh
Cây xanh và cơn tức giận của người Hà Nội
2015-03-23 12:59:54
Người dân không hài lòng bởi họ cảm thấy bị gạt ngoài lề những quyết sách liên quan mật thiết đến cuộc sống của mình. Khi vòm lá xanh sắp mất đi, người...
Đọc nhiều