33 đệ tử ruột
3 ‘đồ đệ ruột’ của Lê Tùng Vân vừa bị bắt giam: Sống rất đạo lý
2022-01-07 13:24:32
Trước đó, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) đều tham gia ‘tu tập’ tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 7/1,...
Đọc nhiều